Huisregels Koningsfestijn 

 

1.            We maken geen spullen stuk. 
2.           Alle spullen blijven op de locatie van het evenement en bij de organisatie.  
3.           Op de attracties wordt niet geduwd. Dat is gevaarlijk. 
4.           Netjes op je beurt wachten. voordat je op de stormbaan gaat
5.           Iedereen is welkom en doet mee.
6.           Schoenen uit op het springkussen.
7.           Maximaal 10 kinderen tegelijk op klimtoren/springkussen.
8.           Luister naar de instructies.
9.           Afval in de prullenbakken.
10.         Er kunnen foto's worden gemaakt tijdens het evenement. 
               Mocht u dit niet op prijs stellen geef het dan aan. 
               Op de foto's berust auteursrecht, deze mogen niet zonder vermelding of 
               toestemming van de fotograaf gedeeld/verspreid worden. 

11.          BETREDEN OP EIGEN RISICO! 

Huisregels Kerst Festijn 


1.            We maken geen spullen stuk.
2.           Alle spullen blijven op de locatie van het evenement en bij de organisatie.
3.           Op de attracties wordt niet geduwd.
4.           Iedereen is welkom.
5.           Iedereen doet mee.
6.           Schoenen uit op het springkussen.
7.           We komen niet aan de apparatuur en instrumenten van het orkest/de band.
8.           Luister naar eventuele instructies.
9.           Afval van etenswaren in de prullenbakken.
10.         Zitten in de carrousel. Niet klimmen, dan kun je eruit vallen.
11.          Er kunnen foto's worden gemaakt tijdens het evenement.
              Mocht u dit niet op prijs stellen geef het dan aan.
              Op de foto's berust auteursrecht, deze mogen niet zonder vermelding of
              toestemming van de fotograaf gedeeld/verspreid worden.
12.         Schaatsen op de kunstschaatsbaan duurt 20 min.
              Als de bel gaat is de volgende aan de beurt. Schaatsen terug zetten op de plek.
13.        BETREDEN OP EIGEN RISICO!


Huisregels muziek event

 

1.            We maken geen spullen stuk. De zaal en spullen blijven heel.
2.           Alle spullen blijven op de locatie van het evenement en bij de organisatie.
3.           Bij binnentreden van het event kan uw tas gecontroleerd worden.
4.           Bij binnentreden van het event kan u gefouilleerd worden door de beveiliging.
5.           Iedereen is welkom en doet mee.
6.           Drugs nuttigen in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
7.           Agressie in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
7.           We komen niet aan de apparatuur en instrumenten van het orkest/de band.
8.           Bij het nuttigen van drugs, agressief of anderszins gevaarlijk gedrag wordt
               u per direct de toegaan tot het event ontzegd en wordt u verwijderd.
9.           Afval in de prullenbakken.
10.         De organisatie behoudt zich ten alle tijde het recht voor om u zonder opgaaf
              van reden de toegang tot het evenement te ontzetten.
11.         Er kunnen foto's worden gemaakt tijdens het evenement.
              Mocht u dit niet op prijs stellen geef het dan aan.
              Op de foto's berust auteursrecht, deze mogen niet zonder vermelding of
              toestemming van de fotograaf gedeeld/verspreid worden.
12.        Agressie richting beveiliging of de organisatie wordt niet getolereerd.   
13.        BETREDEN OP EIGEN RISICO!